Doornbos Linie Wijkraad 
 
samen fijn wonen

Wijkraad Doornbos linie


Bewoners uit de wijken Doornbos en Linie werken op dit moment intensief samen in een aantal projecten waaronder het wijkplatform Doornbos-Linie en in de werkgroepen rond de integrale wijkaanpak, het project Doornbos-Linie in het oog. Ook in de contacten met de gemeente Breda wordt Doornbos-Linie als een gezamenlijke wijk gezien.

Een aantal bewoners uit de wijk Doornbos heeft samen met een aantal bewoners van de wijk Linie de handen ineengeslagen en gaan onderzoeken in hoeverre het opzetten van een formele wijkraad tot de mogelijkheden behoort.

 

Een formele wijkraad is een middel om in gesprek te komen, en te blijven, met bewoners, gemeente, woningbouwcorporaties en andere aanwezige diensten in de wijk. Ook kunnen we op deze manier samen optrekken met de wijkraden van de omliggende wijken (Hoge Vucht, Belcrum). Aanpassingen in omliggende wijken hebben invloed op onze leefomgeving.

 

Het opstellen van een omgevingsvisie, en later een omgevingswet, die alle bestaande bestemmingsplannen moet vervangen roept vele vragen op. Daarnaast biedt het een kans om nu onze belangen in te brengen in de discussie.

 

Op termijn staan in zowel Doornbos als Linie een aantal ingrijpende projecten op stapel waaronder:

-         Het nieuwbouwproject op het Euretco terrein (Eureka Breda)

-         De nieuwbouw aan de Spoorlaan (Drie Hoefijzers Noord)

-         De renovatie van de woningen in Linie zuid door AlleeWonen

-         De nieuwbouw aan de Frankenthalerstraat

-         De renovatie van Koele Mei, Smalle Reep en Zustersveld

-          

Andere zaken die aandacht vragen zijn:

-         De situatie rond de Noordelijke rondweg (veiligheid, verkeersdruk, fijnstof, geluid)

-         De verkeersveiligheid in de wijken in het algemeen (inrichting straten, parkeren)

-         De afvalproblematiek waaronder zwerfvuil en stortingen bij afvalcontainers

 

Het volgen van alle ontwikkelingen, en waar nodig het bijsturen hiervan, vraagt om een sterke, actieve bewonersvertegenwoordiging.

 

Wilt u meepraten, meedenken of hebt u ideeën meldt u dan aan voor onze wijkraad Doornbos-Linie in oprichting. Ook zijn wij op zoek naar mensen met specifieke kennis of interesses. Een oriënterend gesprek vooraf kan natuurlijk worden geregeld. fotogalerij en word zelf lid!


ONZE PARTNERS