Doornbos Linie Wijkraad 
 
samen fijn wonen


Actueel

Feed

09-06-2022, 11:30

Nieuwsbrief april 2022

Actuele nieuwsbrief   Meer


18-03-2022, 18:45

   Meer


10-08-2021, 10:33

Ontmoet Wijkplatform Doornbos - Linie

   Meer


Nieuwsbrief juni 2021
nieuw
Nieuwsbrief juni 2021_1.pdf (11.86MB)
Nieuwsbrief juni 2021
nieuw
Nieuwsbrief juni 2021_1.pdf (11.86MB)

voor alle nieuwsbrieven zie onderaan de pagina


Informatiebulletin


 

Bewoners uit de wijken Doornbos en Linie werken op dit moment intensief samen in een aantal projecten waaronder het wijkplatform Doornbos-Linie en in de werkgroepen rond de integrale wijkaanpak, het project Doornbos-Linie in het oog. Ook in de contacten met de gemeente Breda wordt Doornbos-Linie als een gezamenlijke wijk gezien.
Een aantal bewoners uit de wijk Doornbos heeft samen met een aantal bewoners van de wijk Linie de handen ineengeslagen met als doel het oprichten van een wijkraad Doornbos-Linie. Deelname hieraan en inbreng van wijkbewoners is essentieel voor het slagen van deze missie.

 

Een formele wijkraad is een middel om in gesprek te komen, en te blijven, met bewoners, gemeente, woningbouwcorporaties en andere aanwezige diensten in de wijk.

 

Ook kunnen we op deze manier samen optrekken met de wijkraden van de omliggende wijken (Hoge Vucht, Belcrum). Aanpassingen in omliggende wijken zijn zeer zeker ook van invloed op onze leefomgeving.
Doornbos-Linie: de wijk Doornbos-Linie ingesloten tussen de Noordelijke rondweg, de Kapittelweg, de Terheijdenseweg en de spoorlijn met centraal, van noord naar zuid, de Doornboslaan.

De toekomstplannen van de gemeente Breda zijn van groot belang voor de leefbaarheid in onze wijk. Het opstellen van een omgevingsvisie, en later een omgevingswet, die alle bestaande bestemmingsplannen moet vervangen roept dan ook vele vragen op. Daarnaast biedt het een kans om nu onze belangen in te brengen in deze discussie.


Op termijn staan verder in zowel Doornbos als Linie een aantal ingrijpende projecten op stapel waaronder:

-         Het nieuwbouwproject op het Euretco terrein (Eureka Breda)

-         De nieuwbouw aan de Spoorlaan (Drie Hoefijzers Noord)

-         De renovatie van de woningen in Linie zuid door AlleeWonen

-         De nieuwbouw aan de Frankenthalerstraat

-         De renovatie van Koele Mei, Smalle Reep en Zustersveld

 

Andere zaken die aandacht vragen zijn:

-         De situatie rond de Noordelijke rondweg (veiligheid, verkeersdruk, fijnstof, geluid)


-         De verkeersveiligheid in de wijken in het algemeen (inrichting straten, parkeren)

-         De afvalproblematiek waaronder zwerfvuil en stortingen bij afvalcontainers

Verkeersveiligheid: de gehele wijk is een 30km zone maar op een aantal plaatsen hier niet voor ingericht.

Afval: het dumpen van afval en zwerfvuil is veel bewoners een doorn in het oog.

Het volgen van alle ontwikkelingen, en waar nodig het bijsturen hiervan, vraagt om een sterke, actieve bewonersvertegenwoordiging.

De gemeente Breda heeft aangegeven ons initiatief te ondersteunen en zal in het kader van het project “Doornbos-Linie in het oog” de kosten in 2020 te vergoeden. In overleg met de gemeente hebben we onszelf tot doel gesteld om voor 1 oktober 2020 een operationele wijkraad te realiseren waarbij de continuïteit gewaarborgd moet zijn. 

 

De wijkraad Doornbos-Linie i.o. is op zoek naar bewoners die zich willen inzetten voor de leefbaarheid, nu en in de toekomst, van onze wijk.

 

Wilt u meer weten over onze doelstellingen, wilt u meepraten, meedenken of hebt u ideeën meldt u dan aan voor onze wijkraad Doornbos-Linie in oprichting. Ook zijn wij op zoek naar mensen met specifieke kennis of interesses. Een oriënterend gesprek vooraf kan natuurlijk worden geregeld.

 

Wij zien uw reactie tegemoet op info@wijkraaddoornboslinie.nl

Schriftelijk reageren kan ook, u kunt uw reactie afgeven bij de Buurtsalon op het Edisonplein of bij wijkcentrum de Balieweide ter attentie van Wijkraad Doornbos-Linie i.o.Om de nieuws brieven te kunnen lezen kunt u hier gratis Acrobat reader downloden!

 klik hier !

Configureer deze downloadwidget