Doornbos Linie Wijkraad 
 
samen fijn wonen

Onze missie

De doelstelling is:

-         Het behartigen van de (collectieve) belangen van de bewoners van de wijk

-         Het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk

-         Het leveren van een bijdrage aan gemeentelijke plannen

 

Deze doelstelling wordt o.a. bereikt door:

-         Een goede communicatie met diensten en instanties

-         Een goede communicatie met en tussen bewoners

-         Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente

-         Het deelnemen aan de algemene beleidsvorming van de gemeente

-         Het begeleiden en coördineren van inspraakactiviteiten

-         Het actief deelnemen in het integrale wijkbeheer